Η Εταιρεία

Η Delta Electrical Dermitzakis αναλαμβάνει και υλοποιεί με υπευθυνότητα και αξιοπιστία ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε έργα υψηλών απαιτήσεων. Το portfolio της εταιρείας συνθέτουν εμβληματικά έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Οι υπηρεσίες μας

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων

Μέση τάση: τοποθέτηση, σύνδεση και συντήρηση υποσταθμών Μ/Τ

Χαμηλή τάση: τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων (γενικό πεδίο χαμηλής τάσης και υποπινάκων)

Εγκατάσταση παροχικών καλωδίων ηλεκτρικών πινάκων, φωτισμού, ρευματοδοσίας και μηχανημάτων

Καλωδίωση και προγραμματισμός συστημάτων αυτοματισμού ΚΝΧ, Byme

Εγκατάσταση και συντήρηση Η/Ζ

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης: καλωδίωση, τερματισμός και πιστοποίηση δικτύων Voice - Data - CCTV, καθώς και δικτύου οπτικών ινών (Fibre Optical)

Καλωδίωση δικτύων συναγερμού και πυρανίχνευσης

Καλωδίωση και προγραμματισμός συστήματος BMS (AKE)

Καλωδίωση και σύνδεση συστήματος αναγγελίας

Συντήρηση (Maintenance)

Η Delta Electrical Dermitzakis προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για κάθε τύπο κτιρίου (ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες ), με ασφάλεια και ποιότητα.

Αξίες & Όραμα

Αδιάλειπτη εξέλιξη

Το όραμά μας στη Delta Electrical Dermitzakis είναι η διαρκής εξέλιξη και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και αγορές. Η εταιρεία θέτει αδιάλειπτα νέους στόχους για την εξέλιξή της και δημιουργεί τις προϋποθέσεις υλοποίησής τους.

Ασφάλεια στην εργασία

Η Delta Electrical Dermitzakis δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Ποιότητα & Αξιοπιστία

Η Delta Electrical Dermitzakis δίνει έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων, από την ανάληψη ως την παράδοσή τους.

Σεβασμός στους Εργαζόμενους

Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, προάγουμε την ομαδικότητα και ενθαρρύνουμε την προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων μας, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της Delta Electrical Dermitzakis. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα οφείλεται πάνω από όλα στην τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και την αφοσίωση της ομάδας μας. Επενδύουμε αδιάλειπτα στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.