Κτίριο κατοικιών

H εταιρεία Delta Electrical Dermitzakis ανέλαβε ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε νεόδμητη πολυκατοικία στο Ψυχικό Αττικής.

Year:

2023

Location:

Ψυχικό

Ανάδοχος:

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ